Děti dostaly protokol, který je navedl, jak změřit výšku patra a budovy. Nejprve si děti změřily pět schodů. Všech pět měření sečetly dohromady a vydělily pěti. Tím děti dostaly průměrnou výšku jednoho schodu. Dále si spočítaly, kolik je schodů mezi jednotlivými patry, zjistily, že 30.

Třicetkrát poté vynásobily průměrnou výšku jednoho schodu a dostaly výšku jednoho patra. Výška patra vycházela mezi čtyřmi a čtyřmi a půl metry. Vzali jsme svinovací metr o délce pěti metrů a patro jsme změřili, výsledek byl 448 cm. Nejblíže byly děti, kterým vyšlo 445 cm. Naposledy děti výšku patra vynásobily třemi a dostaly tak výšku celé budovy školy.

Michaela Červená, Jan Kužminski - učitelé fyziky, ZŠ Kadaňská Chomutov