Do výtvarného projektu k předsednictví ČR v Radě EU se zapojilo pět chomutovských škol (ZŠ Palachova, ZŠ Kadaňská, ZŠ Zahradní, ZŠ Na Příkopech a ZUŠ T. G. Masaryka). Všechna představená díla byla velmi povedená. „Když jsem si prohlížel obrazy našich dětí, tak mne potěšilo, že Evropu v roce 2050 vidí optimisticky – bez konfliktů a válek, ale se spoustou zeleně,“ uvedl náměstek Milan Märc.

Slavnostní vyhlášení vítězů této evropské výtvarné přehlídky probíhalo v Karolinu na Univerzitě Karlově v Praze při příležitosti evropské konference. V kategorii žáků ve věku od 10 do 15 let se umístila žákyně Základní školy Na Příkopech Kateřina Sedláčková se svou prací „Kulturní centrum“, která sklidila velký úspěch. „Kateřina výborně reprezentovala město Chomutov a je to velký úspěch nejen pro ni, ale i pro její základní školu Na Příkopech,“ komentuje Martina Kalová, vedoucí odboru školství.

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova