„Živnostníkům zasaženým zákazem provozování živnosti částečně pomůže ministerstvo financí, ale to řadě z nich třeba na nájem provozovny nebo na mzdy zaměstnanců nebude stačit. Proto jsme na zastupitelstvu schválili dotační program, který jim pomůže ještě o něco víc. Podmínkou je, že živnostník už dostal kompenzační bonus od Finanční správy, prošel tedy kontrolou, což je pro úřad potvrzením oprávněnosti žádosti,“ vysvětluje podmínky programu 1. náměstek Martin Klika.

K dalším podmínkám potom patří doložení kopie smlouvy o vedení bankovního účtu. Žádosti se budou přijímat elektronicky prostřednictvím vyplnění jednoduchého formuláře s následným doručením podepsané písemné verze s přílohami. Podání žádosti je omezeno datem 22. 5. 2020 nebo vyčerpáním alokované částky. Příjemce bude moci z dotace pokrýt své provozní náklady vzniklé v období od 12. 3. 2020 do konce roku.

„Vlastní rozhodnutí o podání žádosti je zcela na každém podnikateli. Věřím, že si požádají ti, kteří pomoc nejvíce potřebují a dotace se tak dostane tam, kam má,“ doplnil náměstek Klika.

Dotační program na zmírnění dopadů koronaviru na malé podnikatele v Ústeckém kraji má za cíl zachovat podnikatelské aktivity a zabránit snížení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Více na webu Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci COVID 19 – Dotace a podpora.

Magdalena Fraňková - Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Ústeckého kraje