V areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na Severní Terase zahájil práce v říjnu 2020, v Nemocnici Děčín v říjnu 2021, ve stejném měsíci i v Nemocnici Chomutov. V letošním roce bude na stavbě v ústecké nemocnici již dokončena hrubá stavba a zahájena kompletace profesí. V děčínské a chomutovské nemocnici se pak do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

Vizualizace stavby v Nemocnici Chomutov.Vizualizace stavby v Nemocnici Chomutov.Zdroj: Krajská zdravotní

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní – Nemocnice Chomutov – stavební práce II. Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Chomutov probíhat do poloviny prosince roku 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní využívat investiční úvěr od Komerční banky.

Předmět investičního záměru: Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D. Základní informace o stavbě: Předání staveniště: 23. 09. 2021 Doba realizace: do 15. 12. 2023 Celková cena díla dle VZ: 833 862 444 Kč vč. DPH Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“

Krajská zdravotní, a.s.