Začátek probíhal ve vzpomínkovém duchu Mateřinky 2024 pohybově tanečním vystoupením. Poté následoval dětský „Gaudeamus“, šerpování na školáky a hledání malovaných kamínků. Všichni školáci obdrželi malou odměnu pro vzpomínku na strávená léta v MŠ.

Vše jsme společně zakončili hostinou, občerstvením, které připravovaly paní učitelky a paní kuchařky.

Přejeme všem dětem úspěšný vstup do 1. třídy a budeme s láskou vzpomínat.