Nejdelší v nádrži ulovené štiky měřily až 135 centimetrů. Jedním z rybářů, který takovou štiku, Nechranického krokodýla, ulovil a zároveň zde o lovu ryb natočil filmový dokument, je Jakub Vágner.

Vodná nádrž Nechranice je s rozlohou 1 338 hektarů pátou největší přehradou v České republice a také díky 3 280 metrů dlouhé hrázi je přehradní nádrží s nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě.

Byla vybudována na řece Ohři v letech 1961 až 1968, zejména jako zdroj vody pro nedaleké elektrárny v Tušimicích. Její výstavba a zatopení byla příčinou zániku šesti vesnic, a sice obce Běšice, Chotěnice, Čermníky, Dolany, Drahonice a Lomazice. Zatopeny byly také pozůstatky části železniční trati Žabokliky – Březno u Chomutova, provozované už v letech 1873 až 1879.

Vodní hladina s přilehlými břehy je chráněna jako ptačí oblast, vyhlášená v říjnu 2004 k ochraně Husy polní (Anser fabalis) a dalších druhů zimujících vodních ptáků. Ptačí oblast měří 1 191,48 hektarů. Na přehradě je malá vodní elektrárna s dvěma Kaplanovými turbínami.

V roce 2015 odkryli archeologové na břehu přehrady 48 středověkých hrobů z 12. století. Průzkum raně středověkého pohřebiště v Polákách byl umožněn nízkou hladinou vody v nádrži. Odborníci předpokládají, že v lokalitě může být dalších až 200 hrobů a zbytky kostelíku.

Lucie Králíková