Samotné představení bylo velice zábavné a aktivní. Zapojeni byly nejen děti, ale také paní učitelky, což vytvořilo velice hravou a příjemnou atmosféru. Hrály se známé pohádkové příběhy, jako je např. Červená Karkulka nebo pohádka o Budulínkovi. Děti byly vztaženy do příběhů, což jen posílilo jejich prožitek z celého představení.

Po představení jsme šli s dětmi do dětského oddělení, kde jsme si četli a prohlíželi různé publikace z dětské literatury. Práci s knihou zařazujeme v naší MŠ mezi každodenní činnosti, čímž u dětí rozvíjíme čtenářskou pregramotnost, která je pro jejich budoucí rozvoj velice důležitá.

Celou akci hodnotíme jako velmi zdařilou, spokojeni byly děti, učitelky ale také samotný pan Dudek, který byl na konci svého představení odměněn spontánním objetím od všech dětí.

Šárka Šťastná,
MŠ Blatenská Chomutov