Děti se za půl roku  naučily spoustu písmenek, a to nejen číst, ale i psát. V matematice řeší krychlové stavby, dřívka, vláčky, sousedy… Naučily se vzájemně spolupracovat, pomáhat slabším. Umí se sebehodnotit. Prostě, z malých předškoláků se za půl roku stali malí školáci. Dnešní den byl pro děti slavnostní, protože dostaly své úplně první vysvědčení. A protože na všech vysvědčeních byly samé jedničky, bude to určitě důvod k domácí radosti a oslavě.

Ivana Lhotáková - třídní učitelka 1. B, ZŠ Kadaňská Chomutov