Děti se rozdělily na skupinky podle toho, co se komu líbilo více. Na výběr bylo z Královské cesty, nebo Prahy za Karla IV. Program trval hodinku a půl. Děti se dozvěděly, jak vypadala Praha ve středověku, že Praha nebyla taková Praha, jak ji známe dnes, ale že zde byla jednotlivá města - Staré Město pražské, Nové Město pražské, Vyšehrad a Pražský hrad.

Všechna města byla kolem dokola obehnána hradbami, které zmizely teprve v 19. století. Dále také rozdělení středověkých měst na královská, poddanská, věnná, horní a církevní. Důležitá byla práva a povinnosti občanů, ale také celých měst. Část výstavy byla interaktivní, část vyprávění a část skládání vlastního středověkého města. Každý si tak našel svoji část, která se mu nejvíce líbila.

Zajímavý byl také 3D model čtyř měst, která zde byla ve středověku, viděli jsme zde hradby, brány, obchodní cesty a také porovnání s dalšími středověkými městy, např. Londýnem či Paříží. Praha byla díky Karlovi IV. největší ze srovnávaných měst a měla se stát nejvýznamnějším městem středověké Evropy. Po ukončení prohlídky jsme prošli kolem orloje na Staroměstském náměstí a přes Václavské náměstí jsme došli až k Hlavnímu nádraží, kde na nás čekal autobus pro cestu zpět ke škole.

Jan Kužminski - třídní učitel 7. A, ZŠ Kadaňská Chomutov