„Už tak napjatou teplotní bilanci přivaděče navíc ochlazuje výraznější vítr, který působí další významnou ztrátu tepla. Tím by došlo k situaci, kdy teplotní vliv oteplené vody z elektrárny Prunéřov již nebude dostatečný proti zamrznutí vody v průmyslovém přivaděči v Chomutově,“ vysvětluje vedoucí odboru vodohospodářského dispečinku Michal Tanajewski. Délku odstávky Povodí Ohře předpokládá dle výhledu předpovědí minimálně do poloviny příštího týdne.

Přivaděč průmyslové vody vede pod Krušnými horami od Klášterce nad Ohří až za Vysokou Pec a navazuje na něj Podkrušnohorský přivaděč.

Jde o vodní tok, který v minulém století naši předkové vodohospodáři budovali téměř po vrstevnici, aby svedli krušnohorské potoky mimo povrchové lomy na hnědé uhlí.

Při současných nízkých teplotách již není možné technickými opatřeními udržet vodu v přivaděčích bez zamrznutí, proto došlo k uvedenému odstavení toku. Podle mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského hrozí při zámrzu vody v korytě přivaděčů postupné vyplnění průtočného profilu ledem nebo tříští. To by znamenalo vylití vody mimo koryto. „U běžného vodního toku je to situace nepříjemná, ale u přivaděče, který teče prakticky po vrstevnici, by došlo k rozlití vody přímo do měst - Klášterce nad Ohří, Chomutova nebo Jirkova. A tuto situaci nesmíme připustit," upozorňuje Svejkovský.

Město Jirkov