Děti se naučily třídit odpad, uklízet ve svém okolí nepořádek i po jiných lidech, starat se o zeleň ve své školní zahradě. Pozvaly si do školy živou lišku s panem myslivcem, aby jim řekl, jak se správně chovat v lese.

Do školky se nakoupily pomůcky, které dětem pomohou ještě lépe chápat zákonitosti přírody, a výtvarný materiál, aby děti mohly ztvárnit, jak to v přírodě vypadá a jak by to mělo vypadat.

Rodiče dětí posílali do školky fotky z procházek s dětmi, kde objevili spousty špatných věcí, které ohrožují přírodu a hlavně vodu.

Zámek Poláky
Zámek Poláky se mimořádně otevře veřejnosti a nabídne letní slavnosti

Nakonec paní učitelky spolu s dětmi udělaly výstavu prací z těchto aktivit, kterou si mohou prohlédnout všichni, kdo jejich školku navštíví.

To vše proběhlo za výrazné pomoci statutárního města Chomutova. Děti i paní učitelky děkují všem, kdo se na jejich projektu Voda, důležitý prvek pro život podíleli.

Jana Pézrová
MŠ Zahrádka Chomutov