Je príma, že v chomutovské MŠ Abeceda můžeme k činnostem využívat třídy, zahradu, hřiště i okolní ulice naší školky. Prožitek je pro děti to nejlepší učení.

Děti pozorují, zkoumají, bádají a při tom uplatňují získané dovednosti a znalosti a samozřejmě dle možností poznávají nové věci, které jim pomohou orientovat se v okolním světě a které mohou uplatnit při řešení situací. A že se stane někdy chyba? Nevadí. Jsme ve školce a vše se učíme. Chyby nám pomáhají překonávat překážky a učíme se s nimi pracovat. Získané zkušenosti nám pomáhají správně vyhodnocovat dopravní situace, někdy se dovídáme, že děti opravují i své rodiče. Ani nevíte, kolikrát děti prozradí na své rodiče to, co se dělat nemá. „Táta jezdí rychle, včera jel na červenou, táta v autě hrozně nadával,“ a jiné věci. Prostě děti svým rodičům dokazují, že pravidla se mají dodržovat a pomáhají nám.

Čarodějnický program v MŠ Blatenská v Chomutově
Čarodějnické odpoledne v MŠ Blatenská si děti užily navzdory nepřízni počasí

Při nabídce činností jsme využili pracovní listy – jak vypadá semafor, řešení labyrintů, určování počtu nákladu, pracovali jsme s písmenky. Děti sestavovaly slova podle předlohy a tím získávaly dovednosti předcházející čtení a psaní, rozdělovaly slova na slabiky. Výtvarné činnosti – kreslení, lepení, stříhání, skládání, vybarvování a tím zdokonalování jemné motoriky, rozvíjení poznání - poznávání a určování dopravních značek, poznávání aut složek IZS, poznávání správného povolání a povídání si o jeho významu, matematické představy - určování a přiřazování geometrických tvarů, tvoření množin, ale také zpívání a rytmizace písní a v neposlední řadě pohyb – koordinace, postřeh, orientace v prostoru, reakce na signál i rychlost – to vše je potřebné, aby si děti uměly poradit při řešení a vyhodnocování každodenních situací. Nejdůležitější je samostatnost – ponechat dětem vlastní volbu pro své jednání.

Děti si projektové dny velmi užily, aktivně se zapojovaly do nabízených činností, spontánně řešily dané úkoly, s velkým nadšením si užily herní role policistů, řidičů, cyklistů i chodců – a tuto část hodnotily jako nejzábavnější. Projektové dny byly všemi zúčastněnými hodnocené jako zdařilé, použité metody, pomůcky i aktivity byly vhodně zvoleny, uzpůsobeny věku a schopnostem dětí. Výstupy a dosažené poznatky jsou pro děti využitelné v praktickém životě, je možné na ně navázat a dále je rozvíjet.