Projekt Otoč knihu od Ekoškoly a udržitelného knihkupectví Reknihy pro základní a střední školy v sobě nese nejen ekologický rozměr, ale také významný vzdělávací aspekt. Děti se učí principům cirkularity v praxi, projekt jim ale také umožňuje osvojit si projektové řízení a dovednosti získané prací v týmu.

78 škol z celé České republiky, jež dohromady vybralo celkem 10 170 knih, předvedlo vysokou angažovanost a kreativitu – některé školy vytvořily knižní swapy, založily vlastní antikvariáty nebo obecní knihobudky, čímž do projektu vnesly dlouhodobý rozměr.

Vybraných 10 170 knih představuje ušetřené zdroje, především papír, vodu a barviva, které by jinak byly spotřebovány při výrobě knih nových. Jejich recyklací se podařilo uchránit přibližně 101 stromů (z jednoho stromu se vyrobí papír na cca 100 knih) a 3 051 000 litrů vody (při výrobě 1 knihy se znečistí až 300 litrů vody). Lze také odhadnout, že projekt ušetřil přibližně 30 510 kg CO2, což je ekvivalent 254 250 km jízdy v automobilu, jelikož výroba 1 knihy vyprodukuje 3 kg CO2 představující ujetí 25 km autem.

Kdo se zapojil v Ústeckém kraji

Gymnázium Kadaň 81
Sportovní základní škola Antonína Sochora Duchcov 19
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 272
Základní škola a Mateřská škola Liběšice 306
Základní škola Prokopa Holého Louny 24
ZŠ a MŠ Krásná Lípa 50
ZŠ Bílá Cesta, Teplice 301
ZŠ Chlumec 124
ZŠ Karla Jeřábka Roudnice nad Labem 49
ZŠ Osmička, Roudnice nad Labem 195
ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice 190

Celkem se v Ústeckém kraji vybralo 1611 knih.

„Jsem opravdu potěšen, že jsme mohli přispět k edukaci těch nejmladších o principu cirkularity. O to větším překvapením pro nás byl nadšený zájem a vysoká účast ze strany škol i studentů. Už teď se těšíme na opětovné spojení sil s Ekoškolou v budoucnosti a rozšíření tématu udržitelnosti do dalších vzdělávacích zařízení,“ poznamenal Tadeáš Kula, zakladatel udržitelného knihkupectví Reknihy.

Vybrané knihy byly následně uvedeny do prodeje a získané finanční prostředky efektivně využity k nákupu odměn pro školy zapojené do projektu. Jednalo se o šablony na textil, vermikompostéry, vyvýšené záhony a vzdělávací výlety.

Tři školy, konkrétně ZŠ TGM Kutná Hora, Základní škola Litovel z okresu Olomouc a ZŠ Oslavická z Velkého Meziříčí, dosáhly na hlavní odměnu – vzdělávací výlet. Menší školy, jako například ZŠ a MŠ Havířov - Životice Zelená 2, příspěvková organizace nebo Základní škola pro tělesně postižené v Opavě dosáhly výrazného úspěchu, když v přepočtu na počet žáků dosáhly až 150% úrovně účasti.

Projekt Otoč knihuProjekt Otoč knihuZdroj: se svolením Veroniky Vénosové

Radka Tyslová, manažerka programu Ekoškola, uvedla: „Na školách je velká poptávka po smysluplných projektech vedoucích k udržitelnosti, které se nějak vztahují ke každodennímu životu. Knihy do téhle kategorie jednoznačně patří, i proto byla odezva na projekt veliká. Bez spolupráce s Reknihami bychom nikdy nebyli schopni projekt tak do detailu přichystat, a dětem tak tuhle ochutnávku cirkularity nabídnout takhle přístupně.”

Tři školy dosáhly pozoruhodného výsledku s výběrem v součtu 1 400 knih, a vysloužily si tak vzdělávací výlet. Šestnáct dalších škol získalo s 4 100 získanými knihami odměnu ve formě vyvýšeného záhonu. Sedmnáct dalších škol obdrželo vermikompostér za výběr 2 500 knih. Zbývajících 34 škol, které do oběhu dodaly 2 100 knih, bylo obdarováno spolu se všemi zapojenými školami šablonou na výrobu triček.

Veronika Vénosová