V říjnu probíhají přednášky v přípravných, prvních a druhých třídách v duchu seznámení se s prevencí kriminality Městské policie Jirkov. Strážníci předvedli dětem, jaké vybavení k výkonu služby používají a následně si děti vybarvily i omalovánky s tématem vozidel integrovaného záchranného systému.

Ve druhých ročnících všech škol preventisté rozdali na 150 vydání Zápisníku AJAX. Jedná se o jakousi učebnici – pracovní sešit, který seznamuje děti s jednotlivými problematikami nenásilnou formou a využívá věku, kdy už děti umí číst a psát a stále rády přijímají nové vědomosti formou hry. Zápisníkem děti „provází“ policejní pes Ajax. Preventisté budou do škol pravidelně docházet každý měsíc a s dětmi s tímto zápisníkem pracovat.

Město Jirkov