Začátkem minulého týdne byla například zahájena rozsáhlá rekonstrukce objektu V.a/29/B nedaleko bývalých Mikulovic. Objekt byl znehodnocen zazděním obou střílen, patrně ještě koncem roku 1938 nebo v následujícím roce. Jaký však byl pravý účel znehodnocení pevnůstky zůstává stále tajemstvím.

Jeho osádku podle prvotního plánu měli tvořit dva muži vyzbrojení těžkým kulometem. Jejich hlavním úkolem bylo postřelování rovinatého prostoru v okolí Mikulovic a Vernéřova. Okolí objektu bylo nyní vyklizeno a zbaveno náletových dřevin, stejně jako jeho předpolí a samotná pevnůstka je nyní připravena na další část rekonstrukce, tedy nátěr a novou výdřevu střílen.

Bunkry u Kadaně