Na programu byla samozřejmě celotýdenní tábornická hra a například i výšlap na bývalé a dnes plně zrekultivované úložiště T, které slouží i jako pastvina pro smíšené stádo ovcí a koz, dále na vodní elektrárnu Želina či přímo v areálu elektrárny na zauhlování, kde si všichni mohli prohlédnout zaparkované stroje. Nechyběla ani tradiční návštěva u podnikových hasičů s ukázkou jejich techniky.

„Letos jsme tábor naladili na téma velmi oblíbené hry Minecraft. Protože převést svět hry do opravdového světa by bylo příliš složité a pravděpodobně nemožné, hned první den jsme se s dětmi dohodli, že si na Minecraft budeme vlastně hrát. To ale neznamenalo, že bychom na kostičkované prostředí zanevřeli. Museli jsme si postavit „krafťák“. Pro neznalé – crafting table – stůl, pro výrobu nejrůznějších potřebných věcí. Zapotřebí bylo například získat zlato na obchodování, v řeči minecraft je to trejdění,“ přibližuje Martin Šíl obsah příměstského tábora dětí energetiků.

A nic podle něj prý nebylo jednoduché. Děti musely získat nuggety, které roztavily a odlily si pak vlastní zlatou cihličku ve vlastnoručně vyrobené formě z hrnčířské hlíny. Cihličky poté vyměnily za enderperly. S tím vydatně pomohl Piglin, kterého brilantně sehrál pracovník zauhlování. Jeho chrochtací představení bylo báječné. „Stejně jako ve vlastní hře, jsme museli ve finále zabít „Ender draka“. Za ním ovšem bylo potřeba proniknout portálem, který jsme si postavili v kinosále elektrárny, do jeho světa a nejprve zničit krystaly na věžích, které ho uzdravovaly. Teprve potom jsme pomocí mocného zaklínadla draka proměnili v kámen a prokláli vlastnoručně vyrobenými šípy…,“ doplňuje Martin Šíl.

Kromě kinosálu, kde měli táborníci své zázemí, se tak chvílemi pohybovali i po bezpečných cestách v areálu elektrárny, ale hlavně mimo ni. Například se vydali plnit různé minecraftové úkoly do Kadaně či areálu prunéřovského kempu. Právě v něm si z nalezených nuggetů odlévali zlaté cihličky do vyrobených forem a snažili se zvítězit nad ohnivým Blazem, jehož „blazerody“ potřebovali na proniknutí portálem.

K tomu jim posloužily meče, které ovšem nejdříve pomocí busoly a zadaného azimutu museli v kempu najít.

„Jsme rádi, že se příměstský tábor pro děti našich zaměstnanců u nás opět konal. Manželé Šílovi přitom znovu ukázali, že děti lze zabavit i jinak, než jen vysedáváním před obrazovkou počítače, byť se jedná o jednu z nejoblíbenějších počítačových her,“ poznamenal Jiří Hampl, ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov, pod jehož záštitou příměstský tábor probíhal. Proto se hned první den za dětmi vypravil do kinosálu, aby je přivítal a zároveň jim popřál pěkný pobyt plný neopakovatelných zážitků. Finančně konání příměstského tábora podpořila Nadace ČEZ.