Zřejmě nejviditelnějším počinem v rámci projektu je přestavba betonového koryta podél Kaštanky, kterým se přiváděla voda do spodního rybníka. Místo něj je teď potok s přírodnějším korytem, brouzdalištěm s herními prvky a který rovněž obsahuje meandrující části s tůněmi. „Nešlo jen o samotnou rekonstrukci nevzhledné betonové konstrukce, vytvořené tůně především poskytují přirozené útočiště obojživelníkům a hmyzu, typicky například vážkám,“ vysvětluje ředitelka zooparku Věra Fryčová, jak přestavba pomáhá k zachování rozmanitosti v krajině. Právě to je totiž hlavní cíl česko – německého projektu.

Společně s přestavbou koryta došlo i na revitalizaci samotného rybníka, kde žijí buvoli. Ten má nové břehy přirozeného charakteru a také dva ostrůvky, které slouží jako prostor pro hnízdění vodního ptactva.

Na první pohled méně nápadné, zato velice zajímavé a užitečné jsou třeba záhon vzácné lilie cibulkonosné vysázený nedaleko plameňáků nebo horská louka založená nad Kaštankou. O tom, jak jsou tato místa pro Krušnohoří důležitá a co všechno pro přírodní život v našem kraji znamenají, hovoří informační tabule instalované poblíž nich.

Velká část akcí se odehrála také v areálu Stará ves, který díky tomu posílil svou pozici přírodního skanzenu pro oblast Krušnohoří. Odborníci tu obnovili jablečný sad a vinici, založili selskou zahradu a poblíž ní také instalovali včelí úly. „Ovocnářská část projektu byla velice zajímavá i z pohledu určování odrůd jabloní, které naši předkové v Krušnohoří pěstovali. S tím nám pomohli pomologové na nedávném setkání v německém Dörfellu, což byla další akce spadající pod projekt Handmade Nature,“ doplňuje ředitelka zooparku.

Až do jara roku 2021 je naplánováno ještě několik akcí, v zooparku například chystají založit v kaštanovém sadu přirozené prostředí pro zmiji obecnou, která je v ČR chráněná jako kriticky ohrožený druh. Dojde také na přednášku o lučním hmyzu, začátcích včelaření nebo o zakládání zahrady.

Co je Handmade Nature?

Celý název projektu zní Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge. Tříletý česko – německý projekt se snaží o rozmanitosti krušnohorské přírody nejen informovat, ale také jak ji konkrétně podpořit. Na obou stranách hranice proběhla řada přednášek, workshopů či přírodovědných procházek s odborníky, ale také konkrétních zásahů ať už v samotné přírodě nebo v areálech spolupracujících partnerů. Na české straně to je Zoopark Chomutov, na německé pak Naturschutzzentrum Erzgebirge GmbH.

Zoopark Chomutov