Obrázky jsou vystaveny venku na budově galerie Špejchar v Ruské ulici od pondělí 12. dubna po dobu dvou týdnů. Tímto bych také chtěla poděkovat všem dětem za jejich úžasnou práci.

Gabriela Knoblochová - učitelka výtvarné výchovy na ZŠ Chomutov, Kadaňská