Poradní komise je složena z odborné veřejnosti v podobě Okresní státní zástupce OSZ Chomutov, předsedkyně Okresního soudu Chomutov, soudkyně Okresního soudu Chomutov, vedoucí Probační a mediační služby Chomutov, zástupce Sociálních služeb Chomutov, zástupce Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov (dále ESOZ), zástupce ředitele Policie ČR, Územní odbor Chomutov a odborný garant Probačního domu projektu Zpátky do života, spadající pod ředitelství Probační a mediační služby Praha.

 Na úvod jednání poradní komise ředitel Věznice Všehrdy Miroslav Fous přivítal všechny přítomné členy, seznámil je s aktuální situací ve věznici a předal jim jmenovací dekrety. Dále následovalo seznámení s jednacím řádem komise, volba předsedy poradní komise, představení jednotlivých členů poradní komise a diskuze. Předsedkyní komise byla jednomyslně zvolena vedoucí probační a mediační služby Chomutov (dále PMS).

Odborný garant Probačního domu Kamila Kubelková Rychlá představila vizi projektu Probačního domu, který by měl pojmout 16 mužů po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Podmínkou je, že odsouzení spolupracují s PMS nejméně půl roku před propuštěním z výkonu trestu.

Zástupci některých výše zmíněných institucí, se kterými věznice spolupracuje již více let formou zajištění extramurálních pracovních aktivit odsouzenými, například stěhování prostor PČR, údržba pozemků v okolí Domova důchodců a podobně, využili toto setkání k osobnímu poděkování řediteli věznice za spolupráci. (brv)