Posláním našich služeb je motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Cílem je snižování zdravotních i sociálních rizik spojených se závislostním chováním na drogách, alkoholu, gamblingu a dalších. Pracujeme s klienty na regulaci užívání a abstinenci. Sociální služby poskytujeme i klientům, kteří abstinovat nechtějí. Jim pomáháme řešit další důležité věci, jako např. zajištění dávek sociálního zabezpečení, získání občanského průkazu, zaměstnání, bydlení a podobně.

Služby Poradny jsou nízkoprahové, to znamená, že službu poskytujeme tak, aby byla pro každého maximálně dostupná a zdarma. Naše služby může využít kdokoliv z cílové skupiny od 15 let věku a to se zachováním mlčenlivosti i anonymity ze strany pracovníků. Pracovnice služeb se v oblasti adiktologických témat pravidelně vzdělávají a prohlubují své odborné znalosti.

Služby Poradny v Chomutově poskytujeme diskrétně v objektu NZDM a SAS na adrese Horní Pěšina 5249. Máme pobočky v Karlových Varech a v Kadani, kde také probíhají podpůrné skupiny. Klienti se pravidelně scházejí a dělí o své úspěchy i neúspěchy, podporují se a radí, jak zvládnout závislost. Další podpůrná skupina je i pro osoby blízké, kde se mohou se svým problémem podělit s ostatními osobami, kteří prožívají stejné trápení.

Pokud máte vy, nebo někdo blízký problém se závislostí, neváhejte se na nás obrátit. Málokdy se problém vyřeší sám. Očekávat můžete lidský, ale i odborný přístup pracovnice.

Kontaktovat nás můžete na telefon: 725 985 504, email: poradnakl.svetlozs@seznam.cz, přes kontaktní formulář na https://www.svetlokadanzs.cz/ na úvodní stránce pod záložkou s názvem: Potřebujete poradit v oblasti závislosti? a na facebooku: Poradna světlo.

Spolek Světlo Kadaň