„Zobrazit věrně celý boj indiánů vedených Rudým oblakem a Šíleným koněm od zahájení stavby pevnosti Phil Kearny v roce 1866, přes Fettermanův masakr v prosinci toho roku, či tak zvanou Vozovou bitvu, neustálé napadání dřevařů a hlídek, až po vyklizení pevnosti během roku 1868, není za hodinu samozřejmě možné. Po zjednodušení se ale vše podstatné do našeho scénáře vešlo,“ říká Pavel Najman, jeden ze zakládajících členů občanského sdružení North Western Territory, které celou akci zaštiťuje. Program pro veřejnost, děti, rodiče i prarodiče, na podiu a před ním začne již v 10:00, ve dvě hodiny po poledni se výstřelem z děla posuneme do děje, který se odehraje v létě 1867 v okolí Fort Phil Kearny ve Wyomingu. Scénář bitvy je hotov, jeho zkrácená verze je již uložena na webu www.8kavalerie.cz.

 V týdnu před bitvou na louce za obcí Březno u Chomutova tedy opět vyroste indiánská vesnice. Proti ní na louce Josef Švestka, velitel pevnosti, slibuje s pomocníky postavit pevnost tak, jak ji návštěvníci „válek“ dosud neviděli. Novinka by měla být i pro novináře – speciální místo pro fotografy. „Kdo nahlédne na náš web osmé kavalerie, uvidí mimo jiné, jak se od března již hlásí účinkující, indiáni a trapeři, vojáci i osadníci a dřevaři,“ doplňuje Pavel Najman a pokračuje: „Při bitvě se nejedná o placený filmový či divadelní kompars, ale o členy a přátele sdružení North Western Territory. Po víkendu se každý zase vydá do svého občanského zaměstnání. Výjimkou je přítel a „koňák“ každým coulem herec Václav Vydra.“

Z rozhledny v Málkově jsou vidět nejen Doupovské hory.
FOTO: Z rozhledny v Málkově jsou vidět nejen Doupovské hory

 Akce se může uskutečnit i díky pochopení a podpoře vedení obce Březno u Chomutova a věrným sponzorům. „Děkujeme vedení obce, zejména panu starostovi Zdeňkovi Valentovi za odvážné rozhodnutí, že v roce, kdy Březno získalo Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje, zařadilo do svého kulturního programu něco, co prapůvodně mělo být jednorázovou akcí,“ vzpomíná s úsměvem Pavel Najman. Protože se akce líbila všem, účinkujícím i vedení obce a dalším partnerům, dohodlo se, že se za rok všichni opět sejdou. Nu a letos se připravuje již dvanáctý ročník… „Rovným dílem děkujeme i akciové společnosti Severočeské doly, jmenovitě pak řediteli strategie a komunikace SD Rudolfu Kozákovi. Velmi si srdečného přístupu a vytrvalé pomoci vážíme,“ pokračuje Pavel Najman a je vděčný i všem těm, kteří během uplynulých let nějak podpořili akci, která svým provedením a rozsahem nemá v republice obdoby.

 Poslední indiánské války

Na členité louce za obcí Březno u Chomutova se poprvé Poslední indiánské války v podání občanského sdružení North Western Territory a jejich přátel i partnerů uskutečnily v červenci 2010. Od té doby se každý rok v létě na stejném místě koná „bitva“ s celodenním doprovodným programem, jejíž scénář se inspiruje některým z dramatických okamžiků osidlování Amerického západu. Jen v roce 2020 nastala vynucená covidová pauza. Mimo ni se před tisícovkami spokojených diváků na louce za obcí Březno „uskutečnily“ bitvy na Little Big Hornu, u pevnosti Fort Jackson či na Hadím potoce. Jindy na louce vyrostla železniční stanice s kolejemi a vagonem, pueblo, jezdila po ní plachetnice, vzniknul i malý vodopád. Přítomní diváci se mohli i poučit, jak snad vznikala legenda Geronimo, nebo třeba, co se možná dělo v Black Hill´s při zlaté horečce. V letošním dvanáctém dílu Posledních indiánských válek se přesuneme do událostí roku 1867 u pevnosti Fort Phil Kearny. Od prvního ročníku jezdectvu, nebo chcete-li kavalerii, velí herec Václav Vydra, co by generál G. A. Custer.

 

North Western Territory

Jedná se o sdružení občanů, kteří se chtějí zabývat romantickým obdobím dobývání Amerického západu. Ať už je to jejich celoživotní zájmová činnost, chvilkové prožití romantiky a splnění dětských snů, profesionální nebo amatérské pojetí, bez rozdílu, zda se někdo věnuje původním obyvatelům prérií, bílým osadníkům, obchodníkům, lovcům nebo vojákům. Cílem je jejich vzájemné setkání, poznání, uvolnění, relaxace, zábava a odpoutání se od starostí běžného života ve společnosti stejně smýšlejících lidí, lidí se stejným přístupem k životu, k poznání a ochraně přírody v její nespoutané, divoké podobě. V neposlední řadě však i představení svého hobby široké veřejnosti formou oživlé historie. Občanské sdružení North Western Territory bylo zaregistrováno 12. dubna 2010 u Ministerstva vnitra ČR. Nezapomíná se ani na to, že dodnes čeští krajané v Americe až dojemně ctí své středoevropské kořeny. Členy sdružení pak zajímají jejich začátky. (mm)