Při probíhajícím blokovém čištění se využívají tzv. zónové značky IZ8a, IZ8b. Při jejich použití se neznačí jednotlivé ulice zvlášť, ale jen začátek a konec dané zóny. Tyto značky označují oblast, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení. Pokud je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky. Dopravní omezení týkající se doby se vyznačuje dodatkovou tabulkou ve spodní části vhodným nápisem nebo symbolem.

Tímto žádáme o dodržování dopravního značení a včasné uvolnění ulic pro kvalitní provedení ručního i strojního čištění komunikací.

Město Jirkov