U příležitosti výročí osvobození naší republiky a konce druhé světové války v Evropě jsme si připomněli památku prvního z nich, bývalého člena Stráže obrany státu a příslušníka finanční stráže Václava Kociána, velitele družstva SOS Ulmbach, který padl během Pražského povstání v boji s německými okupanty v květnu 1945.

Jeho kolega, četnický štábní strážmistr Jan Heřmánek našel smrt přímo zde, v Hoře sv. Šebestiána v noci 15. září 1938.

Jan Heřmánek, legionář, nositel Československého válečného kříže, byl do Krušných hor vyslán v době, kdy se Československo zmítalo na samém okraji války s nacistickým Německem. Podobně jako on a Václav Kocián, stály tehdy na hranicích, nejen zde, ale i na dalších místech naší země stovky dalších mužů - četníků, finančníků, policistů a vojáků jako Stráž obrany státu, na kterých v tehdejší vypjaté době stála odpovědnost největší. Jako skuteční vlastenci byli připraveni se postavit se zbraní v ruce útoku ze strany nepřítele. Od poloviny září 1938 zde vedli nevyhlášenou válku s nacistickými ordnery - příslušníky Sudetoněmeckého Freikorpsu.

Vražda Jana Heřmánka byla během války zaznamenána v kronice obce jako významný a záslužný čin. Teprve v roce 1945 tento záznam z kroniky kdosi vyřízl a záměrně zničil.

Odhodlání všech našich hrdinů naplnit svou přísahu danou mladé republice však zpřetrhala mnichovská dohoda, která uzmula Československu třetinu jeho území a odhodlaným hraničářům a vojákům možnost bojovat až do konce za to co pro ně bylo nejdražší - za svou vlast.

Oběti Václava Kociána a Jana Heřmánka se tak staly symbolickými milníky let 1938 - 1945, kdy se celý národ ocital ve smrtelném nebezpečí.

Památka příslušníků Stráže obrany státu, vojáků československé armády i všech padlých, kteří v letech 1938 až 1945 bojovali a položili život za republiku by nám neměla být nikomu z nás lhostejná a jsme rádi, že si ji nyní opět můžeme s pocity hrdosti a uznání znovu připomínat tak, jak si všichni tito lidé zaslouží.

Za možnost provedení pietního aktu a podporu velice děkujeme paní starostce Hory sv. Šebestiána Lence Štelcichové a přátelům z klubů ČPSP, KVH Chotěbuz, T-S 20 Pláň a Prapor SOS Falknov nad Ohří.

Bunkry u Kadaně