Kurzu se zúčastnilo 5 odsouzených, z toho tři dospělí odsouzení a dva mladiství odsouzení. Všichni účastníci nejprve absolvovali teoretickou část, kde byli instruktorem seznámeni s obsluhou a manipulací motorové pily, s bezpečnostními pravidly, praktickou činností a závěrečným testem.

Rekvalifikační kurz úspěšně absolvovali všichni odsouzení, jak po stránce praktické, tak i po stránce teoretické a na konci kurzu jim byl vydán akreditační certifikát k obsluze motorové pily. Po celou dobu na ně dohlíželi dva zaměstnanci věznice.

Kurz byl realizován Nestátní neziskovou organizací, společností Volonté Czech, a to v rámci projektu VOL Mentorink, Program spravedlnost. Tato společnost s věznicí spolupracuje již několik let. 

Pro velký zájem z řad odsouzených o získání rekvalifikačního osvědčení bude kurz Obsluha motorové pily znovu realizován na konci prázdnin.

Jiří Kostelej - sociální pracovník Věznice Všehrdy