Páťáci si vyzkoušeli jednu aktivitu, která byla zaměřena na to, aby dokázali pochválit někoho druhého. Vymýšleli pochvaly pro své kamarády, hledali takové vlastnosti, které mohou ocenit u svých spolužáků. Potom je napsali na lepicí pásky a připevnili na tělo ostatních dětí. Při tomto cvičení prožívali žáci společnou radost a někteří i překvapení. Získané pochvaly si mohou děti uchovat a připomenout si je ve chvílích, kdy jim nebude zrovna do zpěvu.

Šárka Křelinová – ZŠ Jirkov, Studentská