Pravidelnou kontrolou a opravami prošly i herní prvky. Bohužel, ne všichni návštěvníci se zde chovají slušně. Vandalové tu poškodili návštěvní a provozní řády, polámali mladé stromky…, někteří lidé odhazují odpadky v těsné blízkosti košů i v altánu.

„Chraňme si tento krásný park a pečujme o něj,“ vyzývá starostka Darina Kováčová a připomíná, že není moc míst, kam se dá jít v této nelehké době na procházku.

Město Jirkov