Více než polovina produktovodů v Hořanském koridoru už leží v nových trasách. Těsně po Velikonocích se přepojovalo potrubí zásobující ropou litvínovskou chemičku, ještě v dubnu bylo dokončeno přepojení plynovodu, další práce jsou naplánovány na květen. Poslední z přeložek by měla být realizována na začátku září. Práce nezpomalila ani opatření související s nouzovým stavem v České republice. „Museli jsme udělat některá opatření, především preventivního charakteru. Například pracovní tým byl rozdělen a jedna polovina byla vždy doma a druhá pracovala. Všechna řízení spojená s jednou z největších staveb na Mostecku běží bez problémů,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Postup prací je průběžně koordinován s majiteli jednotlivých produktovodů. „V současné době například úzce komunikujeme s Unipetrolem, na jehož zarážku je navázána velká část prací na přeložkách produktovodů,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová.

Projekt výstavby inženýrských sítí Hořanského koridoru za miliardy korun umožní pokračování těžby lomu Vršany v následujících desetiletích. Zhruba desítka potrubí vedoucích pod zemí se musí přemístit o několik stovek metrů dál, aby nepřekážela postupu povrchové těžby. V nejvzdálenějším místě se posune o více než kilometr. S přípravou území pro přeložky se začalo v roce 2015, projekt je naplánován do roku 2021. Většina potrubí by v nových trasách měla být už letos na podzim. V příštím roce se v Hořanském koridoru počítá hlavně se zemními úpravami, vzniknou obslužné cesty a celé území čeká rekultivace.

Gabriela Sáričková Benešová - mluvčí skupiny Sev.En Energy