Nová pamětní deska poukazuje na setkání rakouského císaře Františka I., pruského krále Fridricha Viléma III. a ruského cara Alexandra I. Během setkání byl také přítomný vrchní velitel České armády polní maršál Karel Filip kníže Schwarzenberg, náčelník štábu České armády Václav Radecký z Radče a zbylá generalita všech tří monarchů.

„Setkání proběhlo dne 23. srpna 1813 a jeho náplní byla koordinace společného postupu před bitvou u Drážďan, kde se střetli s vojsky císaře Napoleona I.,“ vysvětluje Jiří Kopica, historik Oblastního muzea v Chomutově.

Březenská pouť 2023
Pěkné kostýmy, kolotoče, dokonce kočár s koňmi. To byla Březenská pouť

Slavnostní odhalení uskutečnil náměstek primátora Milan Märc. „Tato deska zde měla stát již roky. Jsem rád, že se nám to nyní podařilo a deska zde bude připomínat kousek bohaté chomutovské historie,“ komentuje náměstek.

Marie Heřmanová
mluvčí statutárního města Chomutov