Pak si můžete podat žádost o příspěvek z rozpočtu obce, která je k dispozici na obecním úřadě, nebo na webových stránkách (tiskopisy-a-zadosti-1/zadost-o-prispevek-na-podporu-sportovni-cinnosti-mladeze-900.html?kshowback=).

Příspěvek na podporu kulturní, zájmové a sportovní činnosti mládeže je vyplácen dětem ve věku 6 – 18 let, kteří provozují činnost organizovaným způsobem a v organizacích, které nemají sídlo ve správním obvodu obce Otvice. Žádost musí být podána nejpozději do 1. března příslušného roku. Celé znění zásad pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce v oblasti kultury a sportu také naleznete na webových stránkách obce
(informace/zasady-pro-pridelovani-financnich-prostredku-z-rozpoctu-obce-v-oblasti-kultury-a-sportu-102cs.html).

Příspěvek od obce čerpá také Maruška Volaříková, která se v roce 2020 probojovala až na mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. 

Obec Otvice