Výstavní rok 2021 zahájíme jedním z významných výročí. V lednu uplynulo 25 let od smrti naší bývalé první dámy a zakladatelky Výboru dobré vůle Olgy Havlové a v Krytu je tak pro vás připravena výstava věnovaná právě osobnosti této mimořádné dámy, s názvem Olga.

Prosíme o dodržování vládních nařízení, dodržujte rozestupy, mějte nasazené roušky či respirátory a používejte desinfekci. V galerii Kryt je otevřeno od pondělí do neděle od 8.30 do 17.00 hodin.

Lenka Fricová - kurátorka galerie Kryt