Potom již každá rodina vyzkoušela týmové zdolávání překážek a spolupráci při různých aktivitách. 

Karaoke celých rodin do mikrofonu zaujalo nejednoho návštěvníka. Zatloukání hřebíků do špalku vyžadovalo pořádnou sílu a zručnost. Krmení pochutinami s maskami na očích byla opravdu legrace. Po zvládnutí těchto rozehřívacích disciplín přišlo na řadu cvičení při hudbě. A věřte, že cvičit s dítětem na zádech žádná legrace není. Kdo zvládl, sklouznul se po velké skluzavce, prolezl strachovým pytlem a v tandemu prolézal obručemi.  

V MŠ máme moc šikovné nejen děti, ale i celé rodiny, takže na závěr, samozřejmě čekala všechny zúčastněné odměna. Paní kuchařky připravily výborné a pestré „Pohoštění pro rodinky“. Po dlouhé době jsme společně prožili moc příjemné odpoledne a Světový den rodiny opravdu oslavili.  

Kamila Novotná - zástupkyně ředitelky na součástech MŠ Chomutov