Dobrý list komory (DLK) vypovídá o schopnostech pracovníka vstupujícího na trh práce, předává vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa střední školy, neboť kritéria DLK jsou velmi přísná a ne každý absolvent Střední školy jich dosáhne. Záštitu nad Dobrým listem komory převzali hejtman Ústeckého kraje a prezident Hospodářské komory.

Generálním partnerem je společnost Sandvik Chomutov Precision Tubes s. r. o. a partnerem Statutární město Chomutov a Hospodářská a Sociální rada Chomutovska.

Ocenění bylo předáno žákům škol - Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.o., Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov p.o., SPŠ a VOŠ Chomutov, p.o. a Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň.

Ohodnoceno bylo 32 žáků z toho 14 s maturitním oborem a 18 řemeslným učebním oborem.

Slova se při slavnostním zahájení ujala ředitelka úřadu OHK v Chomutově Ivana Košanová, předseda představenstva OHK v Chomutově  Jiří Dostál, jednatel společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes s.r.o. Petr Janoušek, víceprezident HK ČR a prezident Cechu obkladačů v ČR Roman Pommer, radní Ústeckého kraje a člen rady města Chomutova Ladislav Drlý, primátor Statutárního města Chomutov Marek Hrabáč, jednatel Odborné sekce Vzdělávání Josef Švec a zástupci škol oceněných žáků.

Děkujeme všem partnerům za spolupráci.

Ivana Košanová - ředitelka OHK Chomutov