Vláda České republiky schválila v měsíci březnu opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru a zavedla povinnost při pohybu a pobytu osob mimo bydliště nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Ve stejném měsíci začali zaměstnanci specializovaného oddílu pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek zaučovat odsouzené šít roušky. K dispozici měli 2 šicí stroje. Zpočátku ušili roušky pro tento oddíl z látek, které donesli zaměstnanci z domova. Poté ušili roušky odsouzeným i z ostatních oddílů, již z látek zakoupených věznicí. Přednostně těm, kteří se pohybují po věznici v rámci zaměstnávání uvnitř věznice a kuchařům. Následovali pak odsouzení jednotlivých ubytoven. Práce se šitím byla rozdělena, tak aby na sebe všichni navazovali. Dva odsouzení prali a stříhali látky, dva nastříhané roušky entlovali a dva odsouzení na nich zažehlovali sklady. Toto rozdělení bylo velmi důležité, protože závěrečné šití včetně vsazování gumiček a tkalounů nejprve prováděly vychovatelky specializovaného oddílu. Mezitím odsouzení, kteří do té doby entlovali, získali zručnost při práci se šicím strojem a začali i oni šít roušky kompletně.

Po 14 dnech začal šít také jeden odsouzený na ubytovně s nízkým stupněm zabezpečení, když nezisková organizace Volonté, která ve věznici spolupracuje s oddílem mladistvých odsouzených, dodala šicí stroj, látky a další potřebné propriety na šití dalších roušek. Odsouzení i zaměstnanci věznice byli také dovybaveni rouškami ušitými ve Věznici Pardubice.

Po vybavení všech odsouzených rouškami započalo ve věznici šití pro další potřebné instituce, se kterými věznice spolupracuje. Do současné doby bylo ušito cca 1500 ks roušek. Věznice Všehrdy se tak připojila k ostatním věznicím, které se snaží být nápomocny v této pro nás všechny nezvyklé době.

Bronislava Vetešníková, pracovník vztahů k veřejnosti Vězeňská služba ČR -Věznice Všehrdy