Velmi dobrá spolupráce je nastavena mezi Obcí Všehrdy a všehrdskou věznicí, a tak není divu, že bylo vedení věznice opět požádáno o spolupráci při úklidu Všehrdského lesíka neboli lesního parku, kde jsou umístěny herní a naučné prvky. Jednalo se o drobné úpravy stávajícího mobiliáře, který slouží k odpočinku všem návštěvníkům, vynesení odpadkových košů, úpravu zeleně a odklízení větví z přístupových cest. Pracovní náčiní a odvoz odpadků zajistila obec Všehrdy.

Extramurálními aktivitami si tak odsouzení upevňují pracovní návyky a tráví smysluplně čas. Zároveň tyto pracovní aktivity ve prospěch obce vnímají pozitivně a jako změnu ve výkonu trestu odnětí svobody. (brv)