Učitelé dostali plaketu Jana Ámose Komenského, pamětní list, květinu a dárek od města. Akcí provázel moderátor Radek Jirgl. Součástí byla také vystoupení žáků oboru populárního zpěvu Ely Oher, Natálie Jarošové, Sofie Hertelové, také Denise Martince a Emy Ungrové ze Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově.

Plakety oceněným pedagogům za vedení statutárního města Chomutova předával primátor města Chomutova JUDr. Marek Hrabáč spolu s náměstky Mgr. Milanem Märcem a JUDr. Milanem Petrilákem.

Kompletní seznam oceněných najdete na webu města.

Slavnostního slova se ujal první náměstek primátora Milan Märc. „Dovolte mi, abych vás všechny přivítal v těchto krásných prostorách jednoho z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Celosvětový den učitelů si připomínáme sice v říjnu, ale pro nás je dnešní Škaredá středa připomínkou 28. března, dne narození Jana Ámose Komenského. Dne, kdy děkujeme všem učitelům, pedagogům, vychovatelům a nepedagogickým pracovníkům, zkrátka všem, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově našich dalších generací.“

Zuzana Vavřínová
Magistrát města Chomutov