Tím hlavním je zajištění klidu pro vysoce gravidní spárkatou zvěř, kladení a odchov mláďat, zejména mufloní zvěře, ale i ostatních druhů chovaných v oboře.

Dalšími důvody jsou stávající extrémní klimatické podmínky a nedodržování provozního řádu obory návštěvníky. „Ti se mnohdy pohybují mimo asfaltové trasy, dokonce i s volně pobíhajícími psy, a to i ve večerních hodinách,“ vyjmenovává lesní správce Aleš Kilb.

Zákaz vstupu se nevztahuje na vlastníky nemovitého majetku v oboře a jejich hospodářskou činnost, dále na výzkumné pracovníky a osoby vykonávající právo myslivosti na základě vydaných povolenek Lesy ČR.

Město Jirkov