Výstava je stěžejním výstupem česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří a unikátní umělecká díla budou u nás k vidění do 29. května v budově starobylé radnice.

Navštívit můžete také stálou expozici Všemu světu na útěchu – Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku, Mnišský dvoreček, kostel sv. Kateřiny, historické sklepy a Hvězdářkou věž u hlavní budovy muzea.

Z důvodu rekonstrukce části hlavní budovy muzea není aktuálně možné navštívit výstavu 50 let chomutovských bílých andělů a stálou expozici Pohledy do pravěku. Budeme se snažit vám výstavy zpřístupnit v co nejkratším čase. Určitě se máte na co těšit!

Vstup do budovy muzea je povolen výhradně s respirátorem a je nutné dodržovat dostatečné rozestupy mezi návštěvníky. Skupinové prohlídky prozatím možné nebudou. Těšíme se na vás!

Oblastní muzeum v Chomutově