Na jeho tvorbě se bude podílet řada odborníků z různých oblastí, politických představitelů města, ale i zástupci široké veřejnosti.Tento dokument je pro město důležitým výhledem do budoucna. Udává, jakým směrem se chceme ubírat v konkrétních oblastech. Je klíčový pro získávání dotačních titulů, které mnohdy požadují, aby záměr byl v souladu se zpracovaným strategickým plánem.

Aby byl tento strategický plán něčím jiným, než jen pouze dalším nevyužívaným dokumentem, vyzýváme občany i ekonomické subjekty, aby nový plán tvořili s námi. Veřejnost se může ke konkrétním tématům vyjádřit prostřednictvím dotazníků:

Anketní šetření pro obyvatele města:

https://www.survio.com/survey/d/jirkov-strategie

Anketní šetření pro ekonomické subjekty:

https://www.survio.com/…/jirkov-strategie-ekonomicke…

Abychom dali šanci i občanům, kteří s technikou nekamarádí, budou na podatelně Městského úřadu v Jirkově a v městském Informačním centru dotazníky dostupné i v tištěné podobě.

Za všechny vyplněné dotazníky předem děkujeme.

Město Jirkov