Již v předškolním věku získávají děti v MŠ povědomí o zdravém životním stylu, jehož nedílnou a nezbytnou součástí je pohyb. MŠ tak přirozeně podporuje a rozvíjí u dětí zájem o pohybové aktivity během dopoledního vzdělávacího bloku, v rámci akcí pro rodiče s dětmi či ve spolupráci s ostatními organizacemi, jako již zmíněný fotbalový turnaj.

V průběhu celého fotbalového klání byla vidět na dětech radost z pohybu, zápal pro hru a nakonec i radost z medaile, diplomu a poháru.

Děkujeme za podporu fanoušků z řad rodičů a přátel školy, kamarádů a paní učitelek.

Ivana Vlčková
MŠ Alešova, Chomutov