Publikace si bere za úkol stručně zmapovat a představit vojenskou posádku ve městě Kadaň za první republiky, kterou tvořil I. prapor Pěšího pluku 46. Práce se zaměřuje na období druhé poloviny 30. let, kdy se na Kadaňsku začalo budovat opevnění. Čtenář se seznámí i s děním v kadaňské posádce před výstavbou opevnění, s událostmi v roce 1918 a 1919, s tím jak probíhal vojenský život zdejší posádky a jak se vojáci zapojovali do civilního života města.

V neposlední řadě se ve stručnosti dozví o osudu opevnění po odtržení území v říjnu 1938. Pevně doufáme, že se čtenáři práce bude líbit a přinese mu nový pohled na dějiny města Kadaně.

Tímto bychom i rádi poděkovali městu Kadaň za podporu při tvorbě publikace. Informace k širšímu prodeji budou v nejbližších dnech zveřejněny, aktuálně je publikace již k prodeji v infocentru města Kadaně…

Muzeum čs. opevnění z et 1936 – 1938 Na Kočičáku