„Zhruba třetina nákladů byla prostavěna letos, zbylé dvě třetiny budou proinvestovány v nadcházejícím roce,“ doplňuje Martina Cermanová z odboru majetku města a útvaru investic. Akce je hrazena z rozpočtu. Jedná se o zděděný projekt, který současné vedení radnice nechalo architektonicky upravit a zlevnit. Dům, jenž tu stál, byl už léta v nevyhovujícím stavu a mění se na moderní objekt občanské vybavenosti. Po rekonstrukci v něm bude sedm bytů, počítá se tu se zařízením občerstvovacího typu, s různými provozovnami a vrátí se do něj pobočka Komerční banky.

V plánu pro příští rok je též rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ulicích SNP, Mládežnická a Školní. Vysoutěžená cena na tuto akci je lehce přes 20 miliónů korun včetně DPH. I tady byla přibližně třetina nákladů prostavěna letos a zbytek se proinvestuje v nadcházejícím roce. Také tuto akci, která začala letos v srpnu a má skončit v červenci 2021, hradí městský rozpočet. „Stav silnic, parkovišť a chodníků v této lokalitě nebyl dobrý. Byl tady i nedostatek parkovacích míst, takže v rámci možností přibudou další. Obyvatelé se zde dočkají i lepšího osvětlení a obnovené zeleně,“ vypočítává starostka Darina Kováčová.

Město Jirkov