Velké poděkování patří záchranářům, paní Janě Hubert a panu Miroslavu Kovaříkovi, za odbornou ukázku zdravotnického vybavení záchranného vozu. A hasiči Petru Královi a jeho kolegům ze směny, kteří předvedli dětem i ukázky vyprošťovací techniky, mimo jiné.

Děti s paními učitelkami jako poděkování upekly pro záchranáře a hasiče malou sladkost.

V neposlední řadě děkujeme za obětavý, trpělivý a vlídný přístup k dětem a rádi bychom, aby se tato společná akce MŠ a IZS stala tradicí.

Ivana Vlčková
MŠ Alešova, Chomutov