Zájemkyně mohou až do 23. září darovat kabelky, které Naděje vyčistí a posléze bude nabízet k prodeji na veletrhu. Sběrná místa jsou následující: - Sociální služby Naděje, Chomutovská ulice 206, Klášterec nad Ohří - Chráněné bydlení Naděje ulice Jana Švermy 569, Kadaň - Recepce Kulturního centra v Klášterci nad Ohří v Chomutovské ulici 465 - Infocentrum v Klášterci nad Ohří na náměstí Dr. E. Beneše 85 - Papírna Perštejn s. r.o., v Hlavní ulici 20 – Galanterie v Polní ulici 681 v Klášterec nad Ohří.

Výtěžek z Kabelkového veletrhu bude využit na úhradu nákladů spojených s aktivizací klientů chráněného bydlení s duševním onemocněním a mentálním postižením, konkrétně se jedná o výlety, pohybové aktivity a materiál na výrobky klientů.

Richard Brejša