Historie spolku Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. (dále jen muzeum „Na Kočičáku“) sahá takřka do 80.let minulého století. V těchto letech se totiž první nadšenci (M.a K.Strakovi) začali systematicky zajímat a mapovat pevnostní linii v okolí města Chomutova. Při prvních průzkumech a hledání někdy i bez map a podkladů si asi nedokázali představit u jakého začátku stáli.

Díky jejich prvním krůčkům a bádání v oblasti čs. opevnění se jim podařilo vytvořit první mapy, výkresy a hlavně ucelenou představu o zapomenuté pevnostní linii z let 1936 a 1938 v Podkrušnohoří. Jejich výsledky pak za další léta sloužily dalším nadšencům a zájemcům o tuto specifickou část naší historie. Mezi nimi se nacházeli i budoucí členové dnešního muzea „Na Kočičáku“.

Zásadním krokem k existenci našeho muzea a celkově k rekonstruované pevnostní linii v okolí Chomutova bylo vytvoření skupiny nadšenců pod hlavičkou KVH Nord – Sever Chomutov, kteří jako první začali s rekonstrukčními pracemi na Kočičáku. Samotný Kočičák byl vybrán pro rekonstrukci z několika důležitých důvodů.

Především šlo o dobrý přístup k objektu v klidné krajině, malou vzdálenost od města a hlavně díky atypickým objektům K51/10/A160š (šikmý řopík) a V.b/87/C (objekt starého typu bez prostřední střílny), které leží na Kočičáku. Tyto aspekty rozhodly o tom, že na Kočičáku vzniklo jedinečné muzeum zabývající se vojenskou historií.

Muzeum čs. opevnění z let 1936 - 38 - Na Kočičáku