Děti si vše mohly osobně vyzkoušet, prohlédnout, ohmatat a nakonec se osobně seznámit s loveckým psem formou canisterapie. Děti se tak bezprostředně seznamovaly se živou přírodou, jejími znaky a získaly povědomí o její existenci a ochraně.

Moc děkujeme myslivci Kateřině Duchkové a Milanu Matysovi za nádhernou besedu, z které si děti odnesly nezapomenutelné prožitky a vzpomínky.

Ivana Vlčková
MŠ Alešova Chomutov