Během celého roku museli plnit praxi v honitbě, během suchého léta pomocí vlastních sil doplňovat vodu v napajedlech, během zimy přikrmovat lesní i polní zvěř.

Součástí kurzu byly i hodiny teoretické výuky, kdy si uchazeči o první lovecký lístek osvojili znalosti z oblasti kynologie, genetiky, zoologie a chovu zvěře či práva.

Česká myslivost byla na začátku roku 2012 zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. I proto se museli adepti naučit stovky let děděné tradice a zvyky, vyrovnat se zvláštní mluvou, kterou myslivci používají. Na našich nováčcích je teď několik úkolů. Musí najít uplatnění v některé z honiteb, aby dál pokračovali v započaté praxi.

Kulturní dědictví

Ještě důležitější je jejich doslova životní úkol. Být myslivcem není jen koníček, ale životní názor, který je vystavený řadám výzev. Správný myslivec se má chovat čestně a chovat hlubokou úctu ke světu kolem sebe. Přistupuje ke každému životu s pokorou a zodpovědností. Chrání přírodu kolem sebe a předává dál dobrý příklad mladší generaci. Vyžaduje to spoustu práce na sobě samém. Přejeme úspěšným absolventům kurzu na jejich cestě vše nejlepší. Nové adepty přivítáme v sobotu 22. února.

Kamila Skalická