Děti byly překvapené, kolik ho v okolí Filipových rybníků našly. Na první pohled se totiž zdálo, že není co uklízet, ale když vstoupily do lesního porostu, zjistily, jak moc se pletou. Koberce, matrace, železné trubky, plastové láhve, to vše a mnoho jiného jsme v lese našli. Je to neuvěřitelné, a to se už od malička všichni učíme, že to rozhodně do přírody nepatří.

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří přišli pomoci dát přírodu zase, alespoň trochu, do pořádku. Dík patří i Technickým službám Chomutov za odvoz a likvidaci nasbíraného odpadu.

Za školní EVVOtým Gabriela Knoblochová - učitelka