„Expozice je věnována nejenom žákovi, ale také všemu, čím byl ve škole obklopen,“ vysvětluje zdejší učitelka Magdalena Nováková st., v jejíž hlavě se nápad zrodil.

Součástí výstavy jsou dobové učebnice, sešity, školní pomůcky nebo škamna. Protože žáka provází vzdělávacím procesem především učitel, dostává návštěvník jedinečnou možnost nahlédnout i do této profese. Seznamuje se zde tedy s četnými metodickými předměty, jakými jsou např. výukové plakáty, příručky, různé druhy technických zařízení. Výstava je doplněna o fotografie a obrázky tříd i kolektivů napříč již zmíněnému časovému údobí.

K nejzajímavějším exponátům patří opis maturitního vysvědčení (1872), Časopis pedagogický Škola a život (1875), gramofon na kliku s šelakovou deskou nebo také kompletní pionýrský kroj, učitelský dederonový plášť anebo Slib socialistického učitele.

Muzeum je určené jak široké veřejnosti, tak především učitelům a jejich svěřencům. Ten, kdo projeví zájem vést sám vyučovací jednotku přímo v muzeu, bude mít k dispozici kompletní komentář a popis ve třech věkových kategoriích (1. st., 2. st. ZŠ a dospělí) a pracovní listy, které pak mohou žáci vypracovat přímo na místě. Mohou u toho sedět na koberci nebo hledat odpovědi na otázky v celé výstavní místnosti.

Pro zájemce o zhlédnutí výstavy byl na webu školy: http://web.4zsjirkov.cz/ vytvořen rezervační systém, kde se mohou objednat na určitý den a hodinu, nebo zavolat do školy a domluvit si návštěvu přímo.

Město Jirkov