To přichystalo výstavu ve zrekonstruovaných prostorách krytu civilní obrany v budově školy v Havlíčkově ulici. Od 10 do 14 hodin zde byla k vidění sbírka uniforem, zbraní a artefaktů čs. armády z období 1. republiky.

Průvodci návštěvníky seznamovali s událostmi obsazení pohraničí v říjnu roku 1938 a vysvětlovali mnohé, pro laika neznámé věci a zajímavosti kolem pohraničního opevnění tehdejšího Československa. Bylo možné prohlédnout si také klubovnu Pionýrské skupiny Chomutov s možností zahřátí a občerstvení, která se nachází na stejné adrese.

Celorepublikový projekt organizace Pionýr Ledová města chtěl hlavně děti nalákat za poznáním. Bylo možné ještě navštívit také kostel sv. Kateřiny u budovy radnice, Oblastní muzeum v Chomutově v budově staré radnice a kostel svatého Ignáce.

Lucie Králíková