Tématem tabule je chomutovský Pěší pluk 46. Členové muzea také namontovali menší informační tabulky k objektům na naučné stezce. Jako první byly instalovány u objektů č. 88 a č. 87. Dále byla prováděna výměna již nevyhovující výdřevy střílen na objektu č. 88, který byl rekonstruován již v roce 2000.

Muzeum čs. opevnění Na Kočičáku Chomutov